Innehavere av Branns hedersmerke

Branns hedersmerke, som består av klubbens merke omkranset av ekeløv, kan tildeles medlemmer som har bidratt vesentlig til klubben, sportslig, administrativt eller på annen måte, normalt over lengre tid. Kandidater til hedersmerket har gjennom sin innsats fremstilt seg som et godt forbilde. Hedersmerket skal også kunne være en anerkjennelse til dem som ikke selv søker oppmerksomhet eller i kraft av posisjon automatisk og naturlig får det.
Branns hedersmerke er primært rettet mot frivillig innsats. I spesielle tilfeller kan også personer som har vært ansatt i klubben være kandidater, men da ventes det en ekstraordinær innsats ut over det som jobben innebærer. En eventuell tildeling til ansatte vil først kunne skje etter avslutning av arbeidsforholdet.
Utdeling av hedersmerke besluttes av merkeutvalget som består av styret samt de to siste avgåtte ledere i samme. Ved forfall blant sistnevnte to representanter, erstattes disse ved avgåtte medlemmer fra foregående styrer etter styrets valg. Beslutning om tildeling av hedersmerket krever minst 4/5 flertall i merkeutvalget.
Merketildelingen innebærer primært heder og ære. Men merkeinnehavere inviteres når klubben markerer jubileer og ved spesielle anledninger. Likeledes vil merkeinnehavere få mulighet til å kjøpe to billetter når Brann spiller ev. cupfinaler.

Bjarne Johnsen ()

Bjarne Johnsen

Harald Andersen ()

Harald Andersen

Knut Berge ()

Knut Berge

Lars-Henrik Berge ()

Lars-Henrik Berge

Jacob L. Berstad ()

Jacob L. Berstad

Mons Ivar Mjelde ()

Mons Ivar Mjelde

Christen K. Gran ()

Christen K. Gran

Finn Berstad ()

Finn Berstad

Ingmar Johansen ()

Ingmar Johansen

Lambert Wulf ()

Lambert Wulf

Knut N. Kristiansen ()

Knut N. Kristiansen

Magne Revheim ()

Magne Revheim

Harald M. Hvide ()

Harald M. Hvide

Harald Schjelderup ()

Harald Schjelderup

Walther Solberg ()

Walther Solberg

Edvin Ellingsen ()

Edvin Ellingsen

Audun Frønsdal ()

Audun Frønsdal

Asbjørn Rognaldsen ()

Asbjørn Rognaldsen

Kjell Friis-Ottesen ()

Kjell Friis-Ottesen

Rolf Birger Pedersen ()

Rolf Birger Pedersen

Rolf Wemstad ()

Rolf Wemstad

Svein Sætersdal ()

Svein Sætersdal

Odd Rasmussen ()

Odd Rasmussen

Trygve Namtvedt ()

Trygve Namtvedt

Trygve Andersen ()

Trygve Andersen

Egil Austbø ()

Egil Austbø

Atle Bilsback ()

Atle Bilsback

Endre Blindheim ()

Endre Blindheim

Ingvard Børhaug ()

Ingvard Børhaug

Bjørn Dahl ()

Bjørn Dahl

George Deans ()

George Deans

Inggard Ellertsen ()

Inggard Ellertsen

Birger Gjestland ()

Birger Gjestland

Christen K. Gran jr ()

Christen K. Gran jr

Gunnar Gran ()

Gunnar Gran

Gerhard Gran ()

Gerhard Gran

Harald Gundersen ()

Harald Gundersen

Ingolf Handeland Olsen ()

Ingolf Handeland Olsen

Frithjof B. Hanssen ()

Frithjof B. Hanssen

Oddvar Hansen ()

Oddvar Hansen

Kåre Hellevang ()

Kåre Hellevang

Hugo Hofstad ()

Hugo Hofstad

Roald Jensen ()

Roald Jensen

Svein Kalsaas ()

Svein Kalsaas

Helge Karlsen ()

Helge Karlsen

Svein Kjenes ()

Svein Kjenes

Per Kolderup ()

Per Kolderup

Jan-Erik Larsen ()

Jan-Erik Larsen

Neil MacLeod ()

Neil MacLeod

Ann T. Midttun ()

Ann T. Midttun

Kåre Nausdal ()

Kåre Nausdal

Tore Nordtvedt ()

Tore Nordtvedt

Odd Oppedal ()

Odd Oppedal

Jan Erik Osland ()

Jan Erik Osland

Rune Pedersen ()

Rune Pedersen

Finn Strøm-Erichsen ()

Finn Strøm-Erichsen

Joachim Wiesener ()

Joachim Wiesener

Steinar Aase ()

Steinar Aase

Lars Berge ()

Lars Berge

John Johnsen ()

John Johnsen

Arild Hetleøen ()

Arild Hetleøen

Kåre Hojem ()

Kåre Hojem

Knut Helge Milde ()

Knut Helge Milde

Kjell B. Seim ()

Kjell B. Seim

Rasmus Johannessen ()

Rasmus Johannessen

Reidar Zahl ()

Reidar Zahl

Alexander Olsen ()

Alexander Olsen

Kjeld Kjos ()

Kjeld Kjos

Lars Patterson ()

Lars Patterson

Peder Wold Hauge ()

Peder Wold Hauge

Reidar Andersen ()

Reidar Andersen

Sjur Johnsen ()

Sjur Johnsen

Torgeir Hauge ()

Torgeir Hauge

Olaf Endresen ()

Olaf Endresen

Birger Nilsen ()

Birger Nilsen

Rune Enehaug ()

Rune Enehaug

H. J. Berge ()

H. J. Berge

Arne Wilhelmsen ()

Arne Wilhelmsen

Johannes Gullbrå ()

Johannes Gullbrå

Johnny Wallace ()

Johnny Wallace

Leiv Sælensminde ()

Leiv Sælensminde

Rolf Helen Iversen ()

Rolf Helen Iversen

Arild Tommy Clausen ()

Arild Tommy Clausen

Trygve Titlestad ()

Trygve Titlestad

Thorbjørn Borge ()

Thorbjørn Borge

Eilert Eilertsen ()

Eilert Eilertsen

Gunnar Ellingsen ()

Gunnar Ellingsen

Johan Greve ()

Johan Greve

Leif Hauge ()

Leif Hauge

Sverre Andre Johannessen ()

Sverre Andre Johannessen

Elin Kvalvågnes Larsen ()

Elin Kvalvågnes Larsen

Per Larsen ()

Per Larsen

Ole Erik Mikkelsen ()

Ole Erik Mikkelsen

Jacob Nordgreen ()

Jacob Nordgreen

Thorleif Rafto ()

Thorleif Rafto

Bredo Rødsæther ()

Bredo Rødsæther

Svein Sannem ()

Svein Sannem

Frank Skadal ()

Frank Skadal

Oscar Solberg-Johansen ()

Oscar Solberg-Johansen

Karstein Tuv ()

Karstein Tuv

Odd Johan Underthun ()

Odd Johan Underthun

Hans M. Brandtun ()

Hans M. Brandtun

Erling Mikkelsen ()

Erling Mikkelsen

Ingvar Dalhaug ()

Ingvar Dalhaug

Jonny Taule ()

Jonny Taule

Sigvald Taule ()

Sigvald Taule

Tor Raaheim-Olsen ()

Tor Raaheim-Olsen

Jarle Nordahl ()

Jarle Nordahl

Birger Grevstad ()

Birger Grevstad