Lagbilde 1940

1940

Bak fra venstre:

Eilert Eilertsen, Kjell Seim, Bjarne Kindervåg, Lars Berge, Trond Kattetvedt, Roy Nielsen, Finn Strøm-Erichsen, Reidar Zahl.

Foran fra venstre:

Christian Dahle, Ukjent (målvakt utlånt fra SIF), Rolf Bakkevar.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1942-44

1942-44

Bak fra venstre:

Hans Berge, Håkon Tveito, Finn Strøm-Erichsen, Kjell B. Seim, Truls Nordgreen, Albert Engevik, Oddvar Hansen, Lars Berge.

Foran fra venstre:

Terje Sture Pettersen, Peter B. Namtvedt, Birger Nilsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1945

1945

Bak fra venstre:

Gerhard Bru, Oddvar Hansen, Erik Krohn Hansen, Trygve Sigvaldsen, Frank Stene, Sigurd Zachariassen, Reidar Zahl, Egil Wiik.

Foran fra venstre:

Asbjørn Melling, Thorolf Grahl Madsen, Birger Nilsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1946

1946

Bak fra venstre:

Ingolf Handeland Olsen, Kjell B. Seim, Leif Pedersen, Sigurd Zachariassen, Birger Nilsen, Olaf Marthinussen, Oddvar Hansen, Reidar Zahl.

Foran fra venstre:

Lars Berge, Kristian Taranger, Johan Ludvig Krohn Hansen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1947

1947

Bak fra venstre:

Gunnar Skagen, Reidar Zahl, Trygve Sigvaldsen, Sigurd Zachariassen, Asbjørn Melling, Gerhard Bru.

Foran fra venstre:

Oddvar Hansen, Lars Berge, Arthur Melbye Andersen, Olav Marthinussen, Erling Bremerthun.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1950

1950

Bak fra venstre:

Trygve Sigvaldsen, Rolf Vevle Eriksen, Oddvar Hansen, Sigurd Zachariassen, Gustav Røed, Asbjørn Melling,

Foran fra venstre:

Erik Krohn Hansen, Rolf Madsen, Arthur Melby, Kjell Seim, Rolf Wembstad.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1951

1951

Bak fra venstre:

Gerhard Bru, Gunnar Skagen, Oddvar Hansen, Erik Krohn Hansen, Trygve Sigvaldsen, Rolf Wembstad, Asbjørn Melling, Sigurd Zachariassen.

Foran fra venstre:

Rolf Madsen, Arthur Melby, Rolf Vevle Eriksen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1954

1954

Bak fra venstre:

Otto Rasmussen, Leif Hauge, Svein Sætersdal, Gustav Røed, Odd Mjåtveit, Trygve Sigvaldsen, Audun Frønsdal (klubbformann).

Foran fra venstre:

Oddvar Hansen, Karl Pannagl (trener), Kjell B. Seim, Erik Sletten, Rolf Vevle Eriksen, Rolf Wembstad, Kåre Clasen Hojem (fotballformann).

Last ned lagbilde

Lagbilde 1955

1955

Bak fra venstre:

Hans Bjørn Skagen, Einar Breivik, Gunnar Skagen, Trygve Sigvaldsen, Odd Oppedal, Leif Hauge.

Foran fra venstre:

Oddvar Hansen, Svein Kalsaas, Erik Sletten, Rolf Vevle Eriksen, Rolf Wembstad.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1956

1956

Bak fra venstre:

Otto Rasmussen, Odd Oppedal, Tor Hafsaas, Roald Paulsen, Oddvar Hansen (trener), Hilmar Paulsen, Rolf Birger Pedersen.

Foran fra venstre:

Einar Henriksen, Svein Kalsaas, Ivar Farestvedt, Bjørn Wilberg-Andersen, Rolf Helen Iversen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1957

1957

Bak fra venstre:

Willy Sivertsen, Hebben, Ingolf Handeland Olsen, Rolf Birger Pedersen, Odd Oppedal, Hilmar Paulsen, August Bergesen.

Midten fra venstre:

Egil Steen, Tor Hafsaas, Rolf Helen Iversen, Roald Paulsen.

Foran fra venstre:

Ojek, Einar Henriksen, Otto Rasmussen, Svein Kalsaas, Bjørn Wilberg Andersen, Stompen, Reidar Zahl.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1958

1958

Bak fra venstre:

Einar Henriksen, Odd Mjåtveit, Alfred Rønning, Hilmar Paulsen, Konrad Larsen.

Foran fra venstre:

Odd Oppedal, Svein Kalsaas, Erik Sletten, Magnar Langeland, Arvid Rathe, Bjørn Wilberg-Andersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1959

1959

Bak fra venstre:

Roald Paulsen, Leif Amundsen, Tor Hafsaas, Otto Rasmussen, Hilmar Paulsen, Rolf Birger Pedersen.

Foran fra venstre:

Odd Oppedal, Svein Kalsaas, Erik Sletten, Kåre Olsen, Thorleif Risa.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1960

1960

Bak fra venstre:

Kåre Olsen, Rolf Birger Pedersen, Rolf Helen Iversen, Per Alexander Pettersen, Roald Jensen, Arild Hetleøen.

Foran fra venstre:

Odd Oppedal, Svein Kalsaas, Erik Sletten, Thorbjørn Larsen, Alfred Rønning. Helt fremme Tivader Szentpeterey (trener).

Last ned lagbilde

Lagbilde 1961

1961

Bak fra venstre:

Per A. Pettersen, Arild Hetleøen, Roald Jensen, Roald Paulsen, Rolf Birger Pedersen, Leif Amundsen.

Foran fra venstre:

Trygve Andersen, Svein Kalsaas, Sigurd Antonsen, Konrad Larsen, Knut Helge Milde.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1961

1961

Bak fra venstre:

Willy Hornes, Roald Jensen, Rolf Birger Pedersen, Odd Oppedal, Per Pettersen, Leif Amundsen.

Foran fra venstre:

Trygve Andersen, Svein Kalsaas, Erik Sletten, Konrad Larsen, Knut Helge Milde.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1961

1961

Bak fra venstre:

Per A. Pettersen, Leif Amundsen, Roald Jensen, Rolf Birger Pedersen, Odd Oppedal, Arild Tommy Clausen.

Foran fra venstre:

Trygve Andersen, Svein Kalsaas, Erik Sletten, John E. Reigstad, Knut Helge Milde.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1962

1962

Bak fra venstre:

Svein Kalsaas, Odd Oppedal, Per A. Pettersen, Trygve Andersen, Konrad Larsen, Arild Tommy Clausen.

Foran fra venstre:

Arild Hetleøen, Roald Jensen, Roald Paulsen, Rolf Birger Pedersen, Leif Amundsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1962

1962

Bak fra venstre:

Kjell Schou Andreassen, Sigurd Antonsen, Odd Oppedal, Per A. Pettersen, Trygve Andersen, Gunnar Tiller.

Foran fra venstre:

Arild Hetleøen, Roald Jensen, Roald Paulsen, Bjørn Oddmar Andersen, Leif Amundsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1962

1962

Bak fra venstre:

Oddvar Hansen (trener), Svein Kalsaas, Per A. Pettersen, Odd Oppedal, Ivar Farrestvedt, Kjell Schou Andreassen, Trygve Andersen.

Foran fra venstre:

Arild Hetleøen, Roald Jensen, Roald Paulsen, Rolf Birger Pedersen, Leif Amundsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1963

1963

Bak fra venstre:

Trygve Andersen, Tore Nortvedt, Harald Gundersen, Arthur Larsen, Gunnar Tiller, Rolf Birger Pedersen.

Foran fra venstre:

Roald Jensen, Bjørn Oddmar Andersen, Roald Paulsen, Torgeir Hauge, Leif Amundsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1963

1963

Bak fra venstre:

Leif Amundsen, Torgeir Hauge, Roald Paulsen, Bjørn Oddmar Andersen, Roald Jensen, Rolf Birger Pedersen, Harald Gundersen, Gunnar Tiller, Tore Nordtvedt, Arthur Larsen, Trygve Andersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1967

1967

Bak fra venstre:

Arild Hetleøen, Tore Nordtvedt, Harald Gundersen, Gunnar Tiller, Egil Austbø, Harald Johannessen.

Foran fra venstre:

Jan Erik Osland, Torgeir Hauge, Ivar Farrestvedt, Knut Vatle, Knut Kaalaas.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1970

1970

Bak fra venstre:

Karel Bucko (trener), Per Gunnar Spjeld. Harald Johannessen, Arvid Haveland, Atle Bilsback, Dag Utle, Helge Haram, Egil Austbø, Oddvar Træen.

Foran fra venstre:

Frode Larsen, Arnfinn Espeseth, Jan Erik Osland, Kjell Jensen, Endre Blindheim, Kjell Tvedt, Tore Nortvedt.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1972

1972

Bak fra venstre:

Helge Karlsen, Oddvar Træen, Bjørn Dahl, Atle Bilsback, Ole Kobbeltvedt, Jan Erik Osland, Ivar Farrestvedt, Rune Pedersen, Erling Mikkelsen, Ray Freeman (trener).

Foran fra venstre:

Tore Nortvedt, Frode Larsen, Arnfinn Espeseth, Torgeir Hauge, Kjell Øyasæther, Roald Jensen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1972

1972

Bak fra venstre:

Ray Freeman (trener), Oddvar Træen, Torgeir Hauge, Kjell Øyasæther, Atle Bilsback, Bjørn Dahl, Erling Mikkelsen, Ola Kobbeltvedt, Jan Gunnar Furu, Ivar Farrestvedt.

Foran fra venstre:

Helge Karlsen, Tore Nordtvedt, Øystein Skudal, Rolf Birger Pedersen, Rune Pedersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1972 Cupfinalen

1972 Cupfinalen

Last ned lagbilde

Lagbilde 1973

1973

Bak fra venstre:

Jan Erik Osland, Torgeir Hauge, Arnfinn Espeseth, Bjørn Dahl, Atle Bilsback, Endre Blindheim, Erling Mikkelsen, Ole Kobbeltvedt.

Foran fra venstre:

Olav Abrahamsen, Martin Mortensen, Atle Hellesø, Roald Jensen, Tore Nortvedt, Helge Karlsen, Kjell Øyasæter.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1974

1974

Bak fra venstre:

Bill Elliot (trener), Atle Hellesø, Rune Pedersen, Kjell Øysæter, Bjørn Dahl, Atle Bilsback, Endre Blindheim, Per Egil Pedersen, Egil Austbø.

Foran fra venstre:

Helge Karlsen, Frode Larsen, Steinar Aase, Jan Knudsen, Tor Enge, Ole Kobbeltvedt, Tore Nordtvedt, Jan Erik Osland.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1975

1975

Bak fra venstre:

Egil Austbø, Oddvar Træen, Bjørn Tronstad, Bjørn Dahl, Atle Bilsback, Tom Tronstad, Torstein Andersen, Neil MacLeod.

Foran fra venstre:

Steinar Aase, Tore Nortvedt, Atle Hellesø, Frode Larsen, Helge Karlsen, Jan Erik Osland, Per Egil Pedersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1976

1976

Bak fra venstre:

Rune Pedersen, Roar Andersen, Bjørn Tronstad, Atle Bilsback, Jan Knudsen, Ingvald Huseklepp, Ingvar Dalhaug, Neil MacLeod, Per Egil Pedersen,

Foran fra venstre:

Robert Hirsch, Steinar Aase, Atle Hellesø, Helge Karlsen, Egil Austbø, Tore Nortvedt, Frode Larsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1976

1976

Bak fra venstre:

Bill Elliot (trener), Neil MacLeod, Bjørn Tronstad, Ingvald Huseklepp, Jan Knudsen, Oddvar Træen, Atle Bilsback, Endre Blindheim, Roar Andersen, Henry Johannessen (materialforvalter).

Foran fra venstre:

Helge Karlsen, Egil Austbø, Rune Pedersen, Per Egil Pedersen, Steinar Aase, Atle Hellesø, Frode Larsen, Tore Nortvedt, Ingvar Dalhaug.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1977

1977

Bak fra venstre:

Svein Gunnar Rein, Atle BIlsback, Ingvald Huseklepp, Oddvar Træen, Bjørn Erik Brandt, Per Egil Pedersen, Terje Rolland.

Midten fra venstre:

Roar Andersen, Ingvar Dalhaug, Bjørn Tronstad, Steinar Aase, Jan Knudsen, Atle Hellesø, Svein Jacob Mathiesen.

Foran fra venstre:

Neil MacLeod, Tore Nortvedtt, Robert Hirsch, Frode Larsen, Helge Karlsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1978

1978

Bak fra venstre:

Per Egil Pedersen, Terje Rolland, Bjørn Erik Brandt, Atle Bilsback, Ingvald Huseklepp, Kjell Rune Pedersen, Harald Aabrekk, Neil MacLeod.

Midten fra venstre:

Robert Hirsch, Ingvar Dalhaug, Jan Knudsen, Steinar Aase, Frode Larsen.

Foran fra venstre:

Helge Karlsen, Tore Nordtvedt.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1978

1978

Bak fra venstre:

Terje Rolland, Bjørn Tronstad, Øyvind Pettersen, Kjell Rune Pedersen, Ole Hagen.

Foran fra venstre:

Truls Holthe, Pål Ellingsen, Egon Rindarøy, Jan Knudsen, Robert Hirsch, Ingvald Huseklepp.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1978

1978

Bak fra venstre:

Terje Rolland, Bjørn Tronstad, Kari Niskala, Ingvald Huseklepp, Atle Bilsback, Kjell Rune Pedersen, Bjørn Erik Brandt, Neil McLeod, Jan Knudsen.

Foran fra venstre:

Helge Karlsen, Tore Nordtvedt, Robert Hirsch, Frode Larsen, Ingvar Dalhaug, Steinar Aase, Atle Hellesø, Rune Pedersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1980

1980

Bak fra venstre:

Henry Johannessen (materialforvalter), Neil MacLeod, Stein Byrkjeland, Arne Møller, Bjørn Erik Brandt, Torgeir Wahl-Olsen, Kjell Rune Pedersen, Jan Kåre Moe, Tore Strand, Peter Callan, Terje Olsen, Paul Danielsen, Atle Bilsback (hjelpetrener).

Foran fra venstre:

Stig Aasberg, Torbjørn Berger, Trond Totland, Robert Hirsch, Ingvar Dalhaug, Jan Knudsen, Finn Krogh, Paal Fjeldstad, Tøger Tøssebro, Geir Austvik, Lars Erik Økland.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1980

1980

Bak fra venstre:

Paul Danielsen, Terje Rolland, Finn Krogh, Arne Møller, Atle Bilsback (hjelpetrener), Torgeir Wahl-Olsen, Peter Callan, Neil MacLeod.

Midten fra venstre:

Tøger Tøssebro, Stig Aasberg, Paal Fjeldstad, Espen Røtne, Bjørn Erik Brandt, Lars Økland, Thorbjørn Berger, Henry Johannessen (materialforvalter), Sverre Holm (fotballformann).

Foran fra venstre:

Anders Giske, Geir Austvik, Tore Strand, Jan Knudsen, Les Shannon (trener), Kjell Rune Pedersen, Øyvind Pettersen, Ingvar Dalhaug, Jan Kåre Moe.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1980

1980

Bak fra venstre:

Atle Bilsback (hjelpetrener), Terje Rolland, Anders Giske, Neil MacLeod, Finn Krogh, Tore Strand, Bjørn Erik Brandt, Knut Markhus, Paul Danielsen, Øyvind Pettersen, Knut Langeland, Les Shannon (trener).

Foran fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), Geir Austvik, Ingvar Dalhaug, Robert Hirsch, Tor Hauge, Kai Jensen, Bjørn Dahl, Arne Møller, Tor Åge Johansen, Terje Nesse.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1981

1981

Bak fra venstre:

Terje Rolland, Espen Røtne, XX, Eivind Norderud, Bjørn Erik Brandt, Neil MacLeod, Paul Danielsen.

Midten fra venstre:

Thor Åge Johansen, Geir Austvik, Finn Krogh, Robert Hirsch, Øyvind Pettersen, Knut Langeland, Atle Bilsback.

Foran fra venstre:

Tore Strand, Bjørn Dahl, Les Shannon (trener), Kjell Rune Pedersen, Ingvar Dalhaug, Arne Møller.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1982

1982

Bak fra venstre:

Oddvar Løkkeberg (assistenttrener), Thor Åge Johansen, Paul Danielsen, Bjørn Erik Brandt, Nils Espen Eriksen, Stein Norstad, Geir Andre Johannesen, Tore Strand, Terje Rolland, Neil MacLeod, Ingvar Dalhaug.

Foran fra venstre:

Arne Møller, Asgeir Kleppa, Øyvind Pettersen, Kjell Rune Pedersen, Arve Mokkelbost (trener), Geir Austvik, Hans Brandtun, Finn Krogh, Geir Midttveit, Magnar Heggen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1982 Cupmester

1982 Cupmester

Last ned lagbilde

Lagbilde 1983

1983

Bak fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), Arne Møller, Bjørn Erik Brandt, Tore Strand, Bjørn Dahl, Kjell Rune Pedersen, Jarle Råum, Neil MacLeod, Anders Giske, Trygve Andersen (hjelpetrener)

Midten fra venstre:

Jan Kåre Aasebø (oppmann), Geir Austvik, Leif Jordal, Sjur Krogstie, Geir André Johannessen, Arve Mokkelbost (trener), Stein Norstad, Øyvind Pettersen, Finn Krogh, Paal Fjeldstad, Jon Skjelderup (lege)

Foran fra venstre:

Asgeir Kleppa, Terje Risa, Hans Brandtun, Lars Hjorth, Johnny Rolvsvåg, Ingvar Dalhaug, Trond Johansen, Trond Nordeide

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1983

1983

Bak fra venstre:

Finn Krogh, Bjørn Erik Brandt, Bjørn Dahl, Ingvar Dalhaug, Tore Strand, Kjell Rune Pedersen, Leif Jordal, Trygve Andersen (hjelpetrener)

Midten fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), Anders Giske, Asgeir Kleppa, Geir Andre Johannessen, Arve Mokkelbost (trener), Stein Norstad, Trond Johansen, Jan Kåre Åsebø (fotballformann)

Foran fra venstre:

Sjur Krogstie, Øyvind Pettersen, Terje Risa, Geir Austvik, Johnny Rolfsvåg, Lars Hjorth, Trond Nordeide, Neil MacLeod

Last ned lagbilde

Lagbilde 1984

1984

Bak fra venstre:

Arne Wilhelmsen (materialforvalter), Gunnar Amundsen, Sjur Krogstie, Redouane Drici, Leif Jordal, Tor Sletten, Tore Strand, Tore Hadler-Olsen, Trond Nordeide, Rune Enehaug (fysioterapeut).

Midten fra venstre:

Jan Kåre Aasebø (fotballformann), Arne Møller, Stig Andersen, Geir Andrè Johannessen, Endre Blindheim (trener), Dan Riisnes, Steinar Aase, Lars Hjorth, Jon Schjelderup (lege).

Foran fra venstre:

Geir Austvik, Hans Brandtun, Terje Risa, Johnny Rolfsvåg, Ronny Vange, Louis Garrido, Ricardo Garrido.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1985

1985

Bak fra venstre:

Endre Blindheim (trener), Bjarni Sigurdsson, Arne Sandstø, Trond Nordeide, Trond Devik, Gunnar Amundsen, Lars Moldestad, Tore Strand, Tor Sletten.

Midten fra venstre:

Trygve Larsen (keepertrener), Olav Hovland, Arne Møller, Alf Dahl, Åke Eikrem, Trygve Johannessen, Tore Hadler-Olsen, Steinar Aase, Lars Hjorth.

Foran fra venstre:

Trond Gaarder, Dan Riisnes, Ove Vatne, Geir Austvik, Trond Totland, Terje Risa, Hans Brandtun, Johnny Rolfsvåg.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1986

1986

Bak fra venstre:

Per Hilmar Nybø, Trond Devik, Trond Nordeide, Sævar Jønsson, Bjarni Sigurdsson, Arne Møller, Fridtjof Wilborn, Ivar Morten Nordmark, Lars Moldestad, Rune Enehaug (fysioterapeut).

Midten fra venstre:

Alf Dahl, Tore Hadler-Olsen, Halvor Storskogen, Tony Knapp (trener), Trygve Larsen (keepertrener), Dan Riisnes, Erik Solèr, Åge Eikrem, Lasse Urheim.

Foran fra venstre:

Ingvar Dalhaug, Ketil Brekke, Hans Brandtun, Terje Risa, Trond Totland, Ketil Hatland.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1987

1987

Bak fra venstre:

Erling Mikkelsen (leder), Halvor Storskogen, Ingvar Dalhaug, Arne Møller, Fridtjof Wilborn, Dan Riisnes, Bjarni Sigurdsson, Per Hilmar Nybø, Lars Moldestad, Trond Nordeide, Casper Moldenhauer (leder).

Midten fra venstre:

Arne Wilhelmsen (materialforvalter), Arve Mokkelbost (sports- og markedssjef), Knut Arild Løberg, Jan Halvor Halvorsen, Per Egil Ahlsen, Tony Knapp (trener), Per Vold, Erik Solèr, Hans Brandtun, Odd Johnsen, Alf Dahl, Rune Enehaug (fysioterapeut), H.J. Berge (leder).

Foran fra venstre:

Redouane Drici, Jan Erlend Kruse, Kjetil Brekke, Steinar Thon, Robert Hauge, Geir Gulbrandsen, Trond Devik.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1988

1988

Bak fra venstre:

Jan Halvor Halvorsen, Arne Møller, Per Hilmar Nybø, Jan Eivind Brudvik, Dan Riisnes, Bjarni Sigurdsson, Heine Mathiesen, Fritjof Wilborn, Geir Gulbrandsen, Alf Dahl, Lars Moldestad.

Midten fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), John E. Reigstad (SFA), Arve Mokkelbost (sports- og markedssjef) Jan Erik Storvik, Redouane Drici, Trond Nordeide, Trygve Larsen (keepertrener), Teitur Thordarson (trener), Henrik Bjørnstad, Atle Torvanger, Trond Devik, Jon Schjelderup (lege), Casper Moldenhauer (SFA), Erling Mikkelsen (SFA).

Foran fra venstre:

Jan Erlend Kruse, Odd Johnsen, Per Egil Ahlsen, Hans Brandtun, Robert Hauge, Børge Pedersen, Gjert Rein Berntsen, Arne Wilhelmsen (materialforvalter), H. J. Berge (SFA).

Last ned lagbilde

Lagbilde 1989

1989

Bak fra venstre:

Erling Mikkelsen, Jan-Erik Larsen, Arve Mokkelbost, Rune Enehaug (fysio), Jon Schjelderup (lege), Teitur Thordarson (trener), Trygve Larsen (keepertrener), Arne Wilhelmsen (oppmann), Kjell Jensen, John Reigstad.

Midten fra venstre:

Mons Ivar Mjelde, Åge Lie, Per Egil Ahlsen, Redouane Drici, Dan Riisnes, Per Hilmar Nybø, Ketil Elvenes, Lars Moldestad, Atle Torvanger, Olafur Thordarson, Trond Johannessen.

Foran fra venstre:

Henrik Bjørnstad, Amadou Njie, Jan Erik Storvik, Jan Erlend Kruse, Trond Nordeide, Jan Eivind Brudvik, Roy Wassberg, Einar Arne Roth, Tore Hadler-Olsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1990

1990

Bak fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), Erling Mikkelsen (Seksjon Fotball A-SFA), Tor Helmik Raaheim Olsen (SFA), Bjørn Helge Lilleskare (SFA), Steinar Aase (SFA), Kjell Jensen (SFA), John E. Reigstad (SFA), Jan-Erik Larsen (daglig leder), Jon Schjeldrerup (lege).

Midten fra venstre:

Trygve Larsen (keepertrener), Arne Wilhelmsen (materialforvalter), Joachim Björklund, Marek Motyka, Per Egil Ahlsen, Mons Ivar Mjelde, Ketil Elvenes, Henrik Bjørnestad, Thomas Gill, Marek Filipczak, Atle Torvanger, Roy Wassberg, Teitur Thordarson (trener).

Foran fra venstre:

Cato Grønnern, Per Hilmar Nybø, Tore Hadler-Olsen, Olafur Thordarson, Einar Arne Roth, Gjert Rein Berntsen, Jan Eivind Brudvik, Redouane Drici, Lars Moldestad.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1991

1991

Bak fra venstre:

Jon Schelderup (lege), Bjørn Helge Lilleskare (oppmann U-lag), Endre Blindheim (fotballansvarlig), Jan-Erik Larsen (daglig leder), Knut N. Kristiansen (nestleder), Mange Revheim (leder), Lars-Henrik Berge (økonomiansvarlig), Lambert Wulf (administrasjonsansvarlig), Steinar Aase (oppmann A-lag), Rune Enehaug (fysioterapeut).

Midten fra venstre:

Arne Njøten (hjelpetrener), Per Hilmar Nybø, Ole Erik Stavrum, Tore Hadler-Olsen, Roar Fredriksen, Thor-Andrè Olsen, Marek Filipczak, Ketil Elvenes, Einar Arne Roth, Kjell Erik Mjøs, Per Egil Ahlsen, Sondre Jensen, Lennart Fridh, Karl Gunnar Bjørklund (trener).

Foran fra venstre:

Joachim Bjørklund, Tommy Kolseth, Morten Kristiansen, Atle Torvanger, Thomas Lee, Roy Wassberg, Gjert Rein Berntsen, Øystein Røssevold, Erik Johannessen, Jan Eivind Brudvik, Redouane Drici.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1992

1992

Bak fra venstre:

Arne Wilhelmsen (materialforvalter), Jon Schelderup (lege), Knut N. Kristiansen, Endre Blindheim, Lambert Wulf, Jan-Erik Larsen, Magne Revheim, Lars-Henrik Berge, Bjørn Helge Lilleskare, Rune Enehaug, Steinar Aase.

Midten fra venstre:

Åge Skjeldestad (keepertrener), Karl Gunnar Björklund (trener), Geirmund Brendesæter, Tore Hadler-Olsen, Joachim Björklund, Ole Erik Stavrum, Gøran Holter, Marek Filipzcak, Ken Hasle, Tommy Kolseth, Arild Stavrum, Sten Glenn Håberg, Arne Njøten (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Trond Egil Soltvedt, Morten Kristiansen, Roy Wassberg, Patrik Hansson, Thor-Andre Olsen, Per Egil Ahlsen, Per Andreas Haftorsen, Sondre Jensen, Trevor Morley, Kjell Erik Mjøs, Lars Bakkerud, Erik Johannessen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1992

1992

Bak fra venstre:

Tore Hadler-Olsen, Per Hilmar Nybø, Trond Egil Soltvedt, Sten Glenn Håberg, Gøran Holter, Ole Erik Stavrum, Morten Kristiansen, Marek Filipczak, Geirmund Brendesæter, Roy Wassberg.

Midten fra venstre:

Arne Njøten (assistenttrener), Per Andreas Haftorsen, Joachim Bjørklund, Sondre Jensen, Per Egil Ahlsen, Erik Johannessen, Lars Bakkerud, Arild Stavrum, Thor-Andrè Olsen, Karl Gunnar Bjørklund (trener).

Foran fra venstre:

Rune Vindheim, Patrik Hansson, Kjell Erik Mjøs, Morten Brandsdal, Eirik Skjælaaen, Steinar Aase (oppmann).

Last ned lagbilde

Lagbilde 1993

1993

Bak fra venstre:

Åge Skjeldestad (keepertrener), Arne Wilhelmsen (oppmann), Knut N. Kristiansen, Jan-Erik Larsen, Lambert Wulf, Anders Giske, Rune Enehaug (fysio), Jon Schjelderup (lege).

Midten fra venstre:

Hallvar Thoresen (trener), Tore Pedersen, Kaj Eskelinen, Trond Nordeide, Ole Erik Stavrum, Roy Wassberg, Roger Helland, Ken Hasle, Magnus Johansson, Roger Helland, Geirmund Brendesæter, Patrik Hansson, Steinar Aase (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Trond Egil Soltvedt, Lars Bakkerud, Gunnar Norebø, Thor-Andre Olsen, Arild Stavrum, Sten Glenn Håberg, Erik Johannesen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1994

1994

Bak fra venstre:

Ken Hasle, Frank Strandli, Trond Egil Soltvedt, Per-Ove Ludvigsen, Geir Hasund, Claus Lundekvam, Inge Ludvigsen, Ole Erik Stavrum, Trond Nordeide, Lars Bakkerud.

Foran fra venstre:

Roger Helland, Erik Johannessen, Gunnar Norebø, Bjarni Sigurdsson, Martin Hollund, Geirmund Brendesæter, Magnus Johansson, Eivind Karlsbakk, Per Edmund Mordt.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1995

1995

Bak fra venstre:

Ove Roger Kristiansen (oppmann), Åge Skjeldestad (keepertrener), Lars-Henrik Berge, Jan-Erik Larsen, Espen Børhaug, Lambert Wulf, Anders Giske, Knut N. Kristiansen, Jon Schjelderup (lege), Rune Enehaug (fysio).

Midten fra venstre:

Hallvar Thoresen (trener), Lars Bakkerud, Roger Helland, Trond Egil Soltvedt, Frank Strandli, Trond Nordeide, Per-Ove Ludvigsen, Geir Hasund, Claus Lundekvam, Magnus Johansson, Ole Erik Stavrum, Inge Ludvigsen, Steinar Aase (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Per Edmund Mordt, Gunnar Norebø, Geirmund Brendesæter, Martin Hollund, Bjarni Sigurdsson, Eivind Karlsbakk, Erik Johannesen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1996

1996

Bak fra venstre:

Claus Eftevaag, Magnus Johansson, Per-Ove Ludvigsen, Tore Andre Flo, Geir Hasund, Claus Lundekvam, Inge Ludvigsen, Roger Helland, Jon Schjelderup (lege).

Midten fra venstre:

Kjell Tennfjord (trener), Jan Hansson (assistenttrener), Åge Skjeldestad (keepertrener), Eirik Skjælaaen, Kjetil Løvvik, Asbjørn Tenden, Morten Pedersen, Agust Gylfason, Lars Bakkerud, Endre Digranes (fysio), Rune Enehaug, Steinar Aase (oppmann).

Foran fra venstre:

Cato Guntveit, Geirmund Brendesæter, Gunnar Norebø, Martin Hollund, Vidar Bahus, Eivind Karlsbakk, Jan Ove Pedersen.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1996

1996

Bak fra venstre:

Jan Hansson (assistenttrener), Asbjørn Tenden, Tore Andrè Flo, Claus Lundekvam, Per-Ove Ludvigsen, Geir Hasund, Vidar Bahus, Claus Eftevaag.

Midten fra venstre:

Kjell Tennfjord (trener), Kjetil Løvvik, Roger Helland, Magnus Johansson, Morten Pedersen, Eivind Karlsbakk, Geirmund Brendesæter, Åge Skjeldestad (keepertrener).

Foran fra venstre:

Gunnar Norebø, Birkir Kristinsson, Agust Gylfason, Cato Guntveit, Erik Johannessen, Erik Skjælaaen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1997

1997

Bak fra venstre:

Jan Ove Pedersen, Arne Vidar Moen, Mons Ivar Mjelde, Vidar Bahus, Thorstein Helstad, Morten Pettersen.

Midten fra venstre:

Egil Ulfstein, Rhonny Westad, Agust Gylfason, Thomas Brandsdal, Eirik Skjælaaen, Geir Hasund, Roger Helland, Alex Valencia.

Foran fra venstre:

Lars Bakkerud, Eivind Iversen, Kjetil Løvvik, Cato Guntveit, Gunnar Norebø, Geirmund Brendesæter, Stefan Paldan, Geir Håkon Valland.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1998

1998

Bak fra venstre:

Rune Enehaug (fysio), Endre Digranes (fysio), Alex Valencia, Mons Ivar Mjelde, Egil Ulfstein, Geir Hasund, Per-Ove Ludvigsen,Thorstein Helstad, Thomas Brandsdal, Roger Helland, Harald Aabrekk (assistenttrener).

Midten fra venstre:

Kjell Tennfjord (trener), Jan Hansson (assistenttrener), Lars Bakkerud, Eirik Skjælaaen, Eivind Iversen, Andre Hernfindal, Kjetil Løvvik, Morten Pettersen, Arne Vidar Moen, Åge Skjeldestad (keepertrener), Ove Roger Kristiansen (oppmann).

Foran fra venstre:

Jan Ove Pedersen, Geirmund Brendesæter, Gunnar Norebø, Rhonny Westad, Cato Guntveit, Agust Gylfason, Stefan Paldan.

Last ned lagbilde

Lagbilde 1999

1999

Bak fra venstre:

Harald Aabrekk (hovedtrener), Thorstein Helstad, Azar Karadas, Erlend Hanstveit, Per-Ove Ludvigsen, Mika Kottila, Svante Samuelsson, Roy Wassberg, Egil Ulfstein, Mons Ivar Mjelde, Ove Austgulen (lege).

Midten fra venstre:

Anders Giske (assistenttrener), Åge Skjeldestad (keepertrener), Raymond Kvisvik, Harri Ylönen, Alex Valencia, Kjetil Løvvik, Arne Vidar Moen, Stefan Paldan, Rune Enehaug (fysioterapeut), Endre Digranes (fysioterapeut), Ove Roger Kristiansen (oppmann).

Foran fra venstre:

Jan Ove Pedersen, Geirmund Brendesæter, Magnus Kihlstedt, Rhonny Westad, Vidar Bahus, Cato Guntveit, Roger Helland.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1999

1999

Bak fra venstre:

Per Ove Ludvigsen, Harri Ylönen, Magnus Kihlstedt, Raymond Kvisvik, Azar Karadas, Mika Kottila, Mons Ivar Mjelde, Svante Samuelsson, Roy Wassberg, Egil Ulfstein, Stefan Paldan.

Foran fra venstre:

Anders Giske (assistenttrener), Bjarki Gunnlaugsson, Kjetil Løvvik, Cato Guntveit, Geirmund Brendesæter, Roger Helland, Thorstein Helstad, Harald Aabrekk (hovedtrener).

Last ned lagbilde

Lagbilde: 1999

1999

Bak fra venstre:

Harri Ylönen, Arne Vidar Moen, Per-Ove Ludvigsen, Magnus Kihlstedt, Svante Samuelsson, Roger Helland.

Foran fra venstre:

Jan Ove Pedersen, Thorstein Helstad, Cato Guntveit, Geirmund Brendesæter, Raymond Kvisvik.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2000

2000

Bak fra venstre:

Mons Ivar Mjelde, Roy Wassberg, Azar Karadas, Svante Samuelsson, Mika Kottila, Per-Ove Ludvigsen, Egil Ulfstein, Erlend Hanstveit, Stefan Paldan, Arne Vidar Moen.

Midten fra venstre:

Teitur Thordarson (hovedtrener), Martin Knudsen, Raymond Kvisvik, Alex Valencia, Hassan El Fakiri, Morten Kolseth, Harri Ylönen, Tomas Razanauskas, Thorstein Helstad, Tor Thodesen (assistenttrener).

Foran fra venstre:

John Erik Indrebø, Geirmund Brendesæter, Ivar Rønningen, Magnus Kihlstedt, Håkon Opdal, Sergei Terehhov, Pål Kristian Økland.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2001

2001

Bak fra venstre:

Raymond Kvisvik, Martin Knudsen, Mons Ivar Mjelde, Azar Karadas, Roy Wassberg, Svante Samuelsson, Knut Walde, Erlend Hanstveit, Egil Ulfstein, Daniel Moen Hansen.

Midten fra venstre:

Tor Thodesen (assistenttrener), Teitur Thordarson (hovedtrener), Geirmund Brendesæter, Joachim Walltin, Joakim A. Hagabakken, Harri Ylönen, Alex Valencia, Tomas Razanauskas, Thorstein Helstad, Tom Erik Jørgensen (massør), Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Tommy Knarvik, Endre Hansen, Sergei Terehhov, Håkon Opdal, Magnus Kihlstedt, Ivar Rønningen, Per Mikkel Haldorsen, Marcus Bakke, Petter Furuseth Olsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2002

2002

Bak fra venstre:

Sindre Marøy, Martin Knudsen, Roy Wassberg, Egil Ulfstein, Knut Walde, Erlend Hanstveit, Cato Helle, Jonas Jonsson, Helge Haugen.

Midten fra venstre:

Tor Thodesen (assistenttrener), Teitur Thordarson (hovedtrener), Joachim Walltin, Geirmund Brendesæter, Espen Musæus, Thorstein Helstad, Alex Valencia, Joakim A. Hagabakken, Mons Ivar Mjelde (trener), Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Endre Hansen, Raymond Kvisvik, Tommy Knarvik, Håkon Opdal, Ivar Rønningen, Sergei Terehhov, Marcus Bakke, Petter Furuseth Olsen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2003

2003

Bak fra venstre:

Rune Enehaug (fysioterapeut), Martin Knudsen, Egil Ulfstein, Roy Wassberg, Jan Tore Ophaug, Knut Walde, Erlend Hanstveit, Arve Walde, Torbjørn Kjerrgård, Jonas Jonsson, Helge Haugen, Dan Riisnes (keepertrener).

Midten fra venstre:

Espen Steffensen (assistenttrener), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Erlend Storesund, Cato Guntveit, Runar Normann, Alex Valencia, Nkosinathi Nhleko, Erik Mjelde, Kenneth Storvik, Thomas Lund, Jon Schelderup (lege), Endre Digranes.

Foran fra venstre:

Raymond Sanden (materialforvalter), Robbie Winters, Joachim Walltin, Tommy Knarvik, Håkon Opdal, Ivar Rønningen, Geirmund Brendesæter, Vegar Landro, Petter Furuseth Olsen, Jan Erik Endresen (manuellterapeut).

Last ned lagbilde

Lagbilde 2004

2004

Bak fra venstre:

Egil Ulfstein, Roy Wassberg, Dylan Macallister, Jan Tore Ophaug, Olafur Örn Bjarnason, Erlend Hanstveit, Ragnvald Soma, Arve Walde, Kristian Ystaas.

Midten fra venstre:

Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Espen Steffensen (assistenttrener), Raymond Sanden (oppmann), Christian Kalvenes, Cato Guntveit, Seyi George Olofinjana, Robbie Winters, Martin Knudsen, Helge Haugen, Jon Schelderup (lege), Frode Schjelvan (fysioterapeut), Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Tommy Knarvik, Raymond Kvisvik, Johan Thorbjørnsen, Håkon Opdal, Ivar Rønningen, Thomas Lund, Erlend Storesund.

Last ned lagbilde

Lagbilde: Cupfinalen 2004

Cupfinalen 2004

Bak fra venstre:

Ragnvald Soma, Bengt Sæternes, Jan Tore Ophaug, Ólafur Örn Bjarnason, Paul Scharner, Erlend Hanstveit.

Foran fra venstre:

Håkon Opdal, Helge Haugen, Robbie Winters, Raymond Kvisvik.

Last ned lagbilde

Lagbilde: Cupmester 2004

Cupmester 2004

Last ned lagbilde

Lagbilde 2005

2005

Bak fra venstre:

Fredrik Klock, Olafur Örn Bjarnason, Paul Scharner, Knut Walde, Dylan Macallister, Erlend Hanstveit, Tom Sanne, Arve Walde.

Midten fra venstre:

Espen Steffensen (assistenttrener), Raymond Kvisvik, Robbie Winters, Christian Kalvenes, Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Bengt Sæternes, Martin Knudsen, Helge Haugen, Kristjan Örn Sigurdsson, Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Charlie Miller, Martin Andresen, Johan Thorbjørnsen, Håkon Opdal, Steffen Haraldsen, Cato Guntveit, Erlend Storesund.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2006

2006

Bak fra venstre:

Martin Andresen, Erlend Hanstveit, Erik Huseklepp, Kristian Ystaas, Bengt Sæternes, Olafur Örn Bjarnason, Janez Zavrl, Martin Knudsen, Migen Memelli.

Midten fra venstre:

Espen Steffensen (assistenttrener), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Cato Guntveit, Christian Kalvenes, Bjørn Dahl, Robbie Winters, Helge Haugen, Kristjan Örn Sigurdsson, Dan Riisnes (keepertrener), Patrick Hansson (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Trond Fredrik Ludvigsen, Petter Vaagan Moen, Steffen Haraldsen, Håkon Opdal, Johan Thorbjørnsen, Charlie Miller, Arnaud Monkam.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2007

2007

Bak fra venstre:

Erik Huseklepp, Jan Gunnar Solli, Thorstein Helstad, Erlend Hanstveit, Armann Björnsson, Olafur Örn Bjarnason, Eirik Bakke, Bengt Sæternes, Ramiro Corrales.

Midten fra venstre:

Patrik Hansson (trener), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Nicolai Misje, Cato Guntveit, Bjørn Dahl, Helge Haugen, Robbie Winters, Kristjan Örn Sigurdsson, Petter Vaagan Moen, Espen Steffensen (assistenttrener), Robert Hauge (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Trond Fredrik Ludvigsen, Martin Andresen, Johan Thorbjørnsen, Håkon Opdal, Kenneth Udjus, Ardian Gashi, Arnaud Monkam.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 2007 UEFA-cup

2007 UEFA-cup

Bak fra venstre:

Erik Huseklepp, Jan Gunnar Solli, Thorstein Helstad, Erlend Hanstveit, Eirik Bakke, Armann Björnsson, Knut Walde, Olafur Örn Bjarnason, Azar Karadas, Ramiro Corrales.

Midten fra venstre:

Patrik Hansson (trener), Raymond Sanden (oppmann), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Martin andresen, Joakim Sjöhage, Cato Guntveit, Bjørn Dahl, Petter Vaagan Moen, Espen Steffensen (assistenttrener), Dan Riisnes (keepertrener), Robert Hauge (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Tijan Jaiteh, Nicolai Misje, Håkon Opdal, Johan Thorbjørnsen, Hassan El Fakiri, Robbie Winters, Kristjan Örn Sigurdsson.

Last ned lagbilde

Lagbilde: 2007 Seriemester

2007 Seriemester

Last ned lagbilde

Lagbilde 2008

2008

Bak fra venstre:

Jan Gunnar Solli, Thorstein Helstad, Azar Karadas, Olafur Örn Bjarnason, Yaw Ihle Amankwah, Armann Björnsson, Michael Thwaite, Njogu Demba-Nyrén, Eirik Bakke, Erlend Hanstveit, Erik Huseklepp, Petter Vaagan Moen.

Midten fra venstre:

Espen Steffensen (assistenttrener), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Robbie Winters, Bjørn Dahl, Tijan Jaiteh, Cato Guntveit, Gylfi Einarsson, Kristjan Örn Sigurdsson, Ola Jøsendal (fysisk trener/lege), Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Robert Hauge (assistenttrener), Nicolai Misje, Matias Møvik, Håkon Opdal, Kenneth Udjus, Hassan El Fakiri, Trond Fredrik Ludvigsen, Patrik Hansson (trener).

Last ned lagbilde

Lagbilde: 2008 Champions League/UEFA-cup

2008 Champions League/UEFA-cup

Bak fra venstre:

Erik Huseklepp, Njogu Demba-Nyrén, Azar Karadas, Eirik Bakke, Armann Björnsson, Yaw Ihle Amankwah, Olafur Örn Bjarnason, Erlend Hanstveit, Tijan Jaiteh.

Midten fra venstre:

Robert Hauge (assistenttrener), Mons Ivar Mjelde (hovedtrener), Jan Gunnar Solli, Birkir Már Sævarsson, Bjørn Dahl, Cato Guntveit, Gylfi Einarsson, Kristjan Örn Sigurdsson, Petter Vaagan Moen, Harald Aabrekk (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Patrik Hansson (assistenttrener), Matias Møvik, Trond Fredrik Ludvigsen, Johan Thorbjørnsen, Håkon Opdal, Kenneth Udjus, Hassan El Fakiri, Robbie Winters, Dan Riisnes (keepertrener).

Last ned lagbilde

Lagbilde 2009

2009

Bak fra venstre:

Rodolph Austin, Birkir Már Sævarsson, Tijan Jaiteh, Olafur Örn Bjarnason, Armann Björnsson, Eirik Bakke, Azar Karadas, Erik Huseklepp, Jan Gunnar Solli, Kristian Flittie Onstad.

Midten fra venstre:

Rune Skarsfjord (trener), Dan Riisnes (keepertrener), Bjarte Haugsdal, Bjørn Dahl, Cato Guntveit, Gylfi Einarsson, Kristjan Örn Sigurdsson, David Nielsen, Petter Vaagan Moen, Patrik Hansson (assistenttrener), Steinar Nilsen (hovedtrener).

Foran fra venstre:

Bjørnar Holmvik, Hassan El Fakiri, Johan Thorbjørnsen, Håkon Opdal, Kenneth Udjus, Cato Hansen, Matias Møvik.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2010

2010

Bak fra venstre:

Rune Skarsfjord (assistenttrener), Birkir Mar Sævarsson, Tijan Jaiteh, Olafur Örn Bjarnason, Yaw Ihle Amankwah, Eirik Bakke, David Nielsen, Erik Huseklepp, Jan Gunnar Solli, Dan Riisnes (keepertrener)

Midten fra venstre:

Gregor Monsen (manuellterapeut/fysisk trener), Rodolph Austin, Bjarte Haugsdal, Erik Mjelde, Steinar Nilsen (hovedtrener), Gylfi Einarsson, Petter Vaagan Moen, Cato Guntveit, Patrik Hansson (assistenttrener)

Foran fra venstre:

Diego Guastavino, Bjørnar Holmvik, Jørgen Mohus, Håkon Opdal, Kenneth Udjus, Cato Hansen, Hassan El Fakiri

Last ned lagbilde

Lagbilde 2011

2011

Bak fra venstre:

Rune Skarsfjord (hovedtrener), Birkir Már Sævarsson, Kim Ojo, Zsolt Korcsmár, Yaw Amankwah, Lars Grorud, Fredrik Haugen, Dan Riisnes (keepertrener).

Midten fra venstre:

Patrik Hansson (assistenttrener), Juninho Cabral, Erik Mjelde, Chukwuma Bentley, Bjarte Haugsdal, Carl-Erik Torp, Rodolph Austin, Kenneth Mikkelsen (toppspillerutvikler).

Foran fra venstre:

Diego Guastavino, Bjørnar Holmvik, Piotr Leciejewski, Håkon Opdal, Hassan El Fakiri, Nicholas Meszuida.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2012

2012

Bak fra venstre:

Rune Skarsfjord (hovedtrener), Birkir Már Sævarsson, Tomasz Sokolowski, Oumar Niasse, Zsolt Korcsmár, Lars Grorud, Kristoffer Barmen, Dan Riisnes (keepertrener).

Midten fra venstre:

Patrik Hansson (assistenttrener), Erik Mjelde, Fredrik Haugen, Fredrik Nordkvelle, Markus Jonsson, Christian Kalvenes, Rodolph Austin, Kristoffer Larsen, Kenneth Mikkelsen (assistenttrener).

Foran fra venstre:

Amin Askar, Erdin Demir, Jørgen Mohus, Piotr Leciekwski, Øystein Øvretveit, Hassan El Fakiri, Chukwuma Akabueze.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2013

2013

Bak fra venstre:

Rune Skarsfjord (hovedtrener), Birkir Már Sævarsson, Simen S. Wangberg, Markus Jonsson, Zsolt Korcsmár, Kristoffer Barmen, Kristoffer Larsen, Erik Huseklepp, Truls Jenssen (assistenttrener)

Midten fra venstre:

Tomi Markovski (assistenttrener), Martin Pusic, Fredrik Nordkvelle, Stéphane Badji, Jonas Grønner, Tomasz Sokolowski, Fredrik Haugen, Kenneth Mikkelsen

Foran fra venstre:

Amin Askar, Bård Finne, Kasper Skaanes, Jørgen Mohus, Piotr Leciejewski, Øystein Øvretveit, Erdin Demir, Erik Mjelde, Hassan El Fakiri

Last ned lagbilde

Lagbilde 2014

2014

Bak fra venstre:

Håkon Lorentzen, Jakob Orlov, Kristoffer Barmen, Ådne Nissestad, Piotr Leciejewski, Øystein Øvretveit, Ibrahima Dramé, Daniel Mojsov, Kristoffer Larsen.

Midten fra venstre:

Kenneth Mikkelsen (assistenttrener), Amin Askar, Stéphane Badji, Fredrik Haugen, Dan Riisnes (keepertrener), Andreas Vindheim, Erdin Demir, Kasper Skaanes, Tomi Markovski.

Foran fra venstre:

Jonas Grønner, Vadim Demidov, Simon Hollyhead (assistenttrener) Erlend Hanstveit, Rikard Norling (hovedtrener), Erik Huseklepp, Hassan El Fakiri, Birkir Már Sævarsson, Markus Jonsson.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2015

2015

Bak fra venstre:

Bak fra venstre: Jakob Orlov, Fredrik Heggland, Fredrik P. Knudsen, Kenneth Udjus, Piotr Leciejewski, Alex Horwath, Kristoffer Barmen, Vadim Demidov, Kristoffer Larsen.

Midten fra venstre:

Midten fra venstre: Robert Hauge (assistenttrener), Simon Hollyhead (assistenttrener), Emil Hansson, Amin Nouri, Eirik Birkelund, Erdin Demir, Kasper Skaanes, Kenneth Mikkelsen (assistenttrener), Dan Riisnes (keepertrener).

Foran fra venstre:

Foran fra venstre: Bismar Acosta, Fredrik Haugen, Jonas Grønner, Erlend Hanstveit, Rikard Norling (hovedtrener), Erik Huseklepp, Azar Karadas, Marcus Pedersen, Alejandro Castro. FOTO: Chris Norm @myreze.com

Last ned lagbilde

Lagbilde 2016

2016

Bak fra venstre:

Jakob Orlov, Mads Hvilsom, Azar Karadas, Markus Olsen Pettersen, Piotr Leciejewski, Alex Horwath, Kristoffer Barmen, Kristoffer Larsen, Erik Huseklepp.

Midten fra venstre:

Robert Hauge (assistenttrener), Kenneth Mikkelsen (fysisk trener), Steffen Lie Skålevik, Jonas Grønner, Amin Nouri, Kasper Skaanes, Deyver Vega, Dan Riisnes (keepertrener), Lars Arne Nilsen (hovedtrener).

Foran fra venstre:

Remi Johansen, Dani Hatakka, Daniel Braaten, Vadim Demidov, Viljar Vevatne, Bismar Acosta, Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Ruben Kristiansen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2017

2017

Bak fra venstre:

Jakob Orlov, Vito Wormgoor, Azar Karadas, Piotr Leciejewski, Alex Horwath, Kristoffer Barmen, Torgeir Børven.

Midten fra venstre:

Manu Torres (fysisk trener), Robert Hauge (assistenttrener), Daniel Braaten, Jonas Grønner, Amin Nouri, Deyver Vega, Kasper Skaanes, Dan Riisnes (keepertrener), Helge Haugen (toppspillerutvikler).

Foran fra venstre:

Halldor Stenevik, Peter Orry Larsen, Steffen Lie Skålevik, Lars Arne Nilsen (hovedtrener), Bismar Acosta, Fredrik Haugen, Sivert Heltne Nilsen, Ruben Kristiansen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2018

2018

Bak fra venstre:

Bak fra venstre: Peter Orry Larsen, Daniel Braaten, Azar Karadas, Samuel Sahin-Radlinger, Markus O. Pettersen, Kristoffer Barmen, Vito Wormgoor, Sivert Heltne Nilsen.

Midten fra venstre:

Midten fra venstre: Helge Haugen (fysisk trener/toppspillerutvikler), Robert Hauge (assistenttrener), Steffen Lie Skålevik, Taijo Teniste, Deyver Vega, Ludcinio Marengo, Dan Riisnes (keepertrener), Manu Torres (fysisk trener).

Foran fra venstre:

Foran fra venstre: Gilli Rólantsson, Fredrik Haugen, Bismar Acosta, Henrik Kjelsrud Johansen, Lars Arne Nilsen (hovedtrener), Gilbert Koomson, Jonas Grønner, Amer Ordagic, Ruben Kristiansen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2019

2019

Bak fra venstre:

Gilli Rólantsson, Christian Eggen Rismark, Kristoffer Barmen, Emil Harloff, Eirik Holmen Johansen, Håkon Opdal, Jesper Löfgren, Azar Karadas og Vito Wormgoor.

Midten fra venstre:

Robert Hauge (assistenttrener), Helge Haugen (toppspillerutvikler), Taijo Teniste, Veton Berisha, Petter Strand, Emil Kalsaas, Ruben Yttergård Jenssen, Kristoffer Løkberg, Ludcinio Marengo, Dan Riisnes (keepertrener) og Manu Torres (fysisk trener).

Foran fra venstre:

Fredrik Haugen, Thomas Grøgaard, Gilbert Koomson, Henrik Kjelsrud Johansen, Lars Arne Nilsen (hovedtrener), Daouda Bamba, Bismar Acosta, Amer Ordagic og Ruben Kristiansen.

Last ned lagbilde

Lagbilde 2020

2020

Bak fra venstre:

Bak fra venstre: Erlend Hustad, Gilli Rólantsson, Kristoffer Barmen, Markus Olsen Pettersen, Ali Ahamada, Håkon Opdal, Christian Eggen Rismark, Vegard Forren, Ole Martin Kolskogen.

Midten fra venstre:

Midten fra venstre: Manu Torres (fysisk trener), Helge Haugen (toppspillerutvikler), Taijo Teniste, Mikal Berg Kvinge, Marcus Mehnert, Petter Strand, Jon-Helge Tveita, Thomas Grøgaard, David Møller Wolfe, Dan Riisnes (keepertrener), Robert Hauge (trener).

Foran fra venstre:

Fremme fra venstre: Robert Taylor, Bismar Acosta, Ruben Kristiansen, Daniel Pedersen, Lars Arne Nilsen (hovedtrener til august 2020), Daouda Bamba, Fredrik Haugen, Gilbert Koomson, Amer Ordagic.

Last ned lagbilde